W dniu 12 marca 2017 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany zarząd Związku Polaków w Górnej Austrii na 2-letnią kadencję. W skład zarządu wchodzą: Jacek Jabłoński – prezes, Edward Koschitzky – zastępca prezesa, Anna Onufrejów – skarbnik, Jolanta Gwazdacz – zastępca skarbnika, Daniel Bodak – sekretarz, Teresa Imber – zastępca sekretarza, Wojtek Konopka – członek zarządu. Komisję rewizyjną ZPwGA stanowią: Marcin Musiał, Bożena Rudzińska i Hanna Sybilska. Sąd koleżeński w składzie: Teresa Kensy, Dorota Trepczyk i Karol Wolanin. Na nową funkcję kierownika Centrum Polonijnego została wybrana pani Mirosława Pielużek. Nowemu zarządowi ZPwGA życzymy owocnej pracy na rzecz polonii Górnej Austrii.