Duszpasterstwo polonijne w Linzu serdecznie zaprasza na rekolekcje wielkopostne pt. „PRAWDA – Cię wyzwoli” które poprowadzi ks. dr Tomasz Kostecki. Konferencje rekolekcyjne będą się odbywały w dniach 8-9 marzec o godz. 18.15 w Haus der Frau, Volksgartenstr. 18. Rekolekcje rozpocznie nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek 08 marca w kościele Barmherzige Brüder w Linz.