W dniu 01 listopada o godz. 11.00 Msza św. w KZ Mauthausen z udziałem przedstawiecieli Ambasady RP i Ukrainy. Po Mszy św. modlitwy za zmarłych i złożenie wiązanek przy pomnikach narodowych. Przejazd do Gusen. W Memoriale KZ Gusen, a następnie przy pomniku „Bergkristall” złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.