W niedzielę 13 października 2019 r. odbędą się wybory do sejmu i senatu RP. Obywatele polscy przebywający na terenie Austrii będą mogli uczestniczyć w wyborach po uprzedniej rejstracji w ewidencji wyborców. Zgłoszenie do spisu wyborców należy złożyć osobiście najpóźniej do 10. października w formie ustnej, pisemnej, telefonicznie w Kosulacie w Wiedniu lub elektronicznie na stronie: ewybory.msz.gov.pl . W Linzu będzie można oddać głos w lokalu wyborczym utworzonym przy Konsulacie RP, Mozartstr. 20. Więcej informacji na stronie Ambasady polskiej we Wiedniu.