ZARZĄD
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym ZPwGA w dniu 18.10.2020 r. w Centrum Polonijnym w Linzu, które znajduje się przy Lastenstr. 28b w Linzu, został wybrany nowy skład zarządu Związku Polaków w Górnej Austrii na dwuletnią kadencję w następującym składzie:

 • Prezes:  Jacek Jabłoński
 • Sekretarz: Dorian Długozima
 • Skarbnik: Czesława Wojtoń
 • Zastępca sekretarza: Izabela Lebinger
 • Zastępca skarbnika: Marek Wojtoń

 

CELE I ZADANIA ZPwGA

 • pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej
 • troska o miejsca pamięci narodowej w Austrii (KZ Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hartheim)
 • organizowanie życia towarzyskiego Polaków mieszkających w Austrii
 • podtrzymywanie ducha polskiego w młodym pokoleniu
 • reprezentowanie interesów grupy polonijnej Górnej Austrii wobec władz polskich i austriackich
 • organizowanie koncertów prezentujących dorobek polskiej kultury
 • organizowanie prelekcji i spotkań z ludźmi kultury, nauki, polityki, ekonomii i sportu
 • organizowanie imprez tanecznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci
 • organizowanie wyjazdów turystycznych i imprez sportowych
 • prowadzenie własnej biblioteki i videoteki
 • prowadzenie Centrum Polonijnego jako miejsca spotkań dla wszystkich Polaków i zainteresowanych kulturą polską
 • popieranie działalności zmierzającej do tolerancji, wzajemnego poszanowania i porozumienia między narodami
 • rozpowszechnianie informacji dotyczących grupy polonijnej dostępnymi środkami społecznego przekazu

 

KOMISJA REWIZYJNA ZPwGA

 • Marcin Musiał – Leonding
 • Hanna Sybilska – Linz

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Ryszard Migdał – Linz
 • Karol Wolanin – Linz

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

 

ZPwGA przyznaje honorowe członkostwo jako szczególne wyróżnienie za wyjątkowe zasługi dla Związku, za szczególną przyjaźń do Polaków i za pomoc Narodowi Polskiemu.

PREZESI

 • Franciszek Sikora (1997), więzień KZ Auschwitz, Mauthausen, Ebensee, długoletni prezes ZPwGA (1987 – 1997)
 • Krzysztof Sierański (2009), długoletni prezes ZPwGA (1998 – 2009)

 

CZŁONKOWIE

 • Mag. Janina Kumaniecka (1994), konsul RP w Austrii
 • Univ.-Prof. Dr. Laszlo Vencser (2002), ks. kanonik, dyrektor duszpasterstwa obcokrajowców w Austrii i diecezji Linz
 • Dipl.-Ing. Ana Martincevic (2002), radna Rady Miasta Linz i Izby Pracowniczej (AK)
 • MMag. Klaus Luger (2002), burmistrz miasta Linz
 • Mag. Josef Ahammer (2007), ks.prałat, wikariusz biskupi, długoletni wikariusz generalny diecezji Linz
 • Erika Innertsberger (2007), emerytowana nauczycielka, członkini Rady Parafialnej Duszpasterstwa Polonijnego w diecezji Linz
 • Markus Neuhauser (2007), biznesmen, wlascieciel firmy Neuhauser Verkehrstechnik
 • Monika Freundlinger (2008), pielęgniarka, inicjatorka akcji pomocy dla Polaków w 1989 r.
 • Otto Hirsch (2008), biznesmen, właściciel firmy Otto Hirsch z filiami w kilku państwach europejskich

 

CZŁONKOSTWO

Warunkami przyjęcia do wspólnoty są:

 • poczucie więzi z kulturą i tradycjami polskimi
 • ukończony 18 rok życia
 • pobyt stały w Austrii
 • wypełnienie deklaracji
 • uiszczanie rocznej składki (Mitgliedsbeitrag) od osoby  25,00 EUR, od rodziny 35,00 EUR

 

Rodzaje członkostwa:

 • członek zwyczajny
 • członek honorowy
 • członek wspierający (osoba innej narodowości)

 

Zebrania zarządu:

 • zebrania zarządu: każdy trzeci piątek miesiąca o godz.: 18:00